नविन नोंदणी झालेले उमेदवार

Malijagat.Com मध्ये 1033 नोंदणीकृत वधू वर प्रोफाईल आहेत

Search criteria

Between   
and   
नोंदणी दिनांक 18-09-2020
malijagat25031
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 27-07-1987 वेळ - 00:00
उंची ५ फुट ५ इंच
B a ded
सरकारी नोकरी
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 16-09-2020
malijagat25030
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 20-10-1992 वेळ - 00:00
उंची ५ फुट १० इंच
B.E. Computer
खाजगी नोकरी
पुणे
नोंदणी दिनांक 16-09-2020
malijagat25029
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 27-01-1994 वेळ - 18:20
उंची ५ फुट ५ इंच
MSC Biotechnology
खाजगी नोकरी
सातारा