नियम व अटी

नाव नोंदणी

वधू वर शोधा

Melava Online

Magazine

प्रिमिअम मेंबरशिप

नविन नोंदणी झालेले उमेदवार

Malijagat.Com मध्ये 909 नोंदणीकृत वधू वर प्रोफाईल आहेत

Search criteria

Between   
and   
नोंदणी दिनांक 16-03-2020
malijagat23096
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
लिंगायत माळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 14-11-1991 वेळ - 04:30
उंची
५ फुट ६ इंच
पदवी तपशील
BE Mechanical
खाजगी नोकरी
सोलापूर
नोंदणी दिनांक 16-03-2020
malijagat23095
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 01-08-1993 वेळ - 01:01
उंची
५ फुट ३ इंच
पदवी तपशील
Company
खाजगी नोकरी
परभणी
नोंदणी दिनांक 15-03-2020
malijagat23094
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 03-04-1990 वेळ - 05:46
उंची
६ फुट २ इंच
पदवी तपशील
B,COM
खाजगी नोकरी
मुंबई
नोंदणी दिनांक 14-03-2020
malijagat23093
उमेदवार
घटस्फोटीत वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 02-07-1989 वेळ - 16:30
उंची
५ फुट ४ इंच
पदवी तपशील
B.A.
सरकारी नोकरी
नंदुरबार