नियम व अटी

नाव नोंदणी

वधू वर शोधा

Melava Online

Magazine

प्रिमिअम मेंबरशिप

नविन नोंदणी झालेले उमेदवार

Malijagat.Com मध्ये 807 नोंदणीकृत वधू वर प्रोफाईल आहेत

Search criteria

Between   
and   
नोंदणी दिनांक 30-12-2019
malijagat23014
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 22-10-1989 वेळ - 08:15
उंची
५ फुट ७ इंच
पदवी तपशील
B.A.
खाजगी नोकरी
सातारा
नोंदणी दिनांक 28-12-2019
malijagat23013
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 11-12-1991 वेळ - 18:51
उंची
५ फुट ९ इंच
पदवी तपशील
BE (I.T.)
व्यवसाय
पुणे
नोंदणी दिनांक 27-12-2019
malijagat23012
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 19-11-1995 वेळ - 07:30
उंची
५ फुट १ इंच
पदवी तपशील
12th
खाजगी नोकरी
नाशिक
नोंदणी दिनांक 27-12-2019
malijagat23011
उमेदवार
प्रथम वधू
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 04-06-1998 वेळ - 12:00
उंची
५ फुट ३ इंच
पदवी तपशील
B.Sc. Food Science
खाजगी नोकरी
पुणे