नविन नोंदणी झालेले उमेदवार

Malijagat.Com मध्ये 1033 नोंदणीकृत वधू वर प्रोफाईल आहेत

Search criteria

Between   
and   
नोंदणी दिनांक 20-09-2020
malijagat25034
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 20-01-1990 वेळ - 08:35
उंची ५ फुट ८ इंच
M.Com, GDCA
खाजगी नोकरी
पुणे
नोंदणी दिनांक 20-09-2020
malijagat25033
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 02-07-1994 वेळ - 02:20
उंची ५ फुट ६ इंच
B.A.
खाजगी नोकरी
सोलापूर
नोंदणी दिनांक 20-09-2020
malijagat25032
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 04-04-1991 वेळ - 04:15
उंची ५ फुट ७ इंच
B.com , Dip. in Hotel Management
व्यवसाय
ठाणे