नविन नोंदणी झालेले उमेदवार

Malijagat.Com मध्ये 1167 नोंदणीकृत वधू वर प्रोफाईल आहेत

Search criteria

Between   
and   
Between   
and   
नोंदणी दिनांक 04-04-2016
malijagat2177
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 14-08-1988 वेळ - 05:30
उंची 5 फुट 6 इंच
पदवी तपशील B.E. Computer
खाजगी नोकरी / Private Service
सातारा
नोंदणी दिनांक 29-03-2016
malijagat2170
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 07-01-1991 वेळ - 05:30
उंची 5 फुट 3 इंच
पदवी तपशील B.E. Computer
सध्या घरी / At Home
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 28-03-2016
malijagat2169
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 07-01-1992 वेळ - 05:30
उंची 5 फुट 4 इंच
पदवी तपशील B.E., M.E.(App) Electronics
शिक्षण चालू / Taking Education
नाशिक
नोंदणी दिनांक 28-03-2016
malijagat2167
प्रथम वर
लिंगायत माळी
जन्मदिनांक 07-04-1991 वेळ - 05:30
उंची 5 फुट 7 इंच
पदवी तपशील Dip. in A/C
खाजगी नोकरी / Private Service
सोलापूर
नोंदणी दिनांक 27-03-2016
malijagat2166
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 15-02-1987 वेळ - 05:30
उंची 5 फुट 5 इंच
पदवी तपशील M.A.,B.Ed.
खाजगी नोकरी / Private Service
सातारा
नोंदणी दिनांक 27-03-2016
malijagat2165
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 17-02-1993 वेळ - 05:30
उंची 5 फुट 10 इंच
पदवी तपशील B.A.
खाजगी नोकरी / Private Service
सातारा
नोंदणी दिनांक 06-03-2016
malijagat2160
घटस्फोटीत वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 13-08-1979 वेळ - 05:30
उंची ५ फुट
पदवी तपशील D.M.E., D.Ed, B.A., B.Ed
सरकारी नोकरी
औरंगाबाद
नोंदणी दिनांक 05-03-2016
malijagat2155
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 24-02-1992 वेळ - 05:30
उंची ४ फुट
पदवी तपशील B.Pharm.
सरकारी नोकरी
सातारा
नोंदणी दिनांक 02-03-2016
malijagat2152
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 28-11-1985 वेळ - 05:30
उंची 5 फुट
पदवी तपशील D.E&T., B.A.,M.A.(App)
व्यवसाय / Business
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 01-03-2016
malijagat2150
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 30-01-1989 वेळ - 05:30
उंची 5 फुट 8 इंच
पदवी तपशील B.E. (Computer)
खाजगी नोकरी / Private Service
पुणे