नविन नोंदणी झालेले उमेदवार

Malijagat.Com मध्ये 1152 नोंदणीकृत वधू वर प्रोफाईल आहेत

Search criteria

Between   
and   
Between   
and   
नोंदणी दिनांक 27-03-2016
malijagat2165
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 17-02-1993 वेळ - 05:30
उंची 5 फुट 10 इंच
पदवी तपशील B.A.
खाजगी नोकरी / Private Service
सातारा
नोंदणी दिनांक 06-03-2016
malijagat2160
घटस्फोटीत वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 13-08-1979 वेळ - 05:30
उंची ५ फुट
पदवी तपशील D.M.E., D.Ed, B.A., B.Ed
सरकारी नोकरी
औरंगाबाद
नोंदणी दिनांक 05-03-2016
malijagat2155
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 24-02-1992 वेळ - 05:30
उंची ४ फुट
पदवी तपशील B.Pharm.
सरकारी नोकरी
सातारा
नोंदणी दिनांक 02-03-2016
malijagat2152
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 28-11-1985 वेळ - 05:30
उंची 5 फुट
पदवी तपशील D.E&T., B.A.,M.A.(App)
व्यवसाय / Business
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 01-03-2016
malijagat2150
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 30-01-1989 वेळ - 05:30
उंची 5 फुट 8 इंच
पदवी तपशील B.E. (Computer)
खाजगी नोकरी / Private Service
पुणे
नोंदणी दिनांक 18-02-2016
malijagat2140
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 21-12-1988 वेळ - 05:30
उंची ४ फुट
पदवी तपशील M.Com.
सरकारी नोकरी
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 11-02-2016
malijagat2133
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 13-06-1986 वेळ - 05:30
उंची ५ फुट ६ इंच
पदवी तपशील M.Sc.(MicroBio)SET/NET
शिक्षण चालू
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 07-02-2016
malijagat2132
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 09-07-1994 वेळ - 05:30
उंची 4 फुट 8 इंच
पदवी तपशील B.A.(Visharad)
शिक्षण चालू / Taking Education
पुणे
नोंदणी दिनांक 30-01-2016
malijagat2129
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 10-08-1990 वेळ - 05:30
उंची 5 फुट 4 इंच
पदवी तपशील B.E. (IT), D.C.T.
खाजगी नोकरी / Private Service
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 10-01-2016
malijagat2125
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 21-08-1989 वेळ - 05:30
उंची ५ फुट ४ इंच
पदवी तपशील B.E.(E&T), DAS
सरकारी नोकरी
पुणे