नविन नोंदणी झालेले उमेदवार

Malijagat.Com मध्ये 1133 नोंदणीकृत वधू वर प्रोफाईल आहेत

Search criteria

Between   
and   
Between   
and   
नोंदणी दिनांक 10-01-2016
malijagat2125
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 21-08-1989 वेळ - 05:30
उंची ५ फुट ४ इंच
पदवी तपशील B.E.(E&T), DAS
सरकारी नोकरी
पुणे
नोंदणी दिनांक 10-01-2016
malijagat2123
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 02-11-1988 वेळ - 05:30
उंची ५ फुट ३ इंच
पदवी तपशील B.A.M.S.
सरकारी नोकरी
जालना
नोंदणी दिनांक 22-07-2014
admin
प्रथम वर
-
जन्मदिनांक 21-04-1972 वेळ - 05:30
उंची 5 फुट 6
पदवी तपशील MCM
व्यवसाय / Business
अहमदनगर