नविन नोंदणी झालेले उमेदवार

Malijagat.Com मध्ये 1128 नोंदणीकृत वधू वर प्रोफाईल आहेत

Search criteria

Between   
and   
Between   
and   
नोंदणी दिनांक 01-03-2016
malijagat2150
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 30-01-1989 वेळ - 05:30
उंची 5 फुट 8 इंच
पदवी तपशील B.E. (Computer)
खाजगी नोकरी / Private Service
पुणे
नोंदणी दिनांक 18-02-2016
malijagat2140
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 21-12-1988 वेळ - 05:30
उंची ४ फुट
पदवी तपशील M.Com.
सरकारी नोकरी
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 11-02-2016
malijagat2133
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 13-06-1986 वेळ - 05:30
उंची ५ फुट ६ इंच
पदवी तपशील M.Sc.(MicroBio)SET/NET
शिक्षण चालू
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 07-02-2016
malijagat2132
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 09-07-1994 वेळ - 05:30
उंची 4 फुट 8 इंच
पदवी तपशील B.A.(Visharad)
शिक्षण चालू / Taking Education
पुणे
नोंदणी दिनांक 30-01-2016
malijagat2129
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 10-08-1990 वेळ - 05:30
उंची 5 फुट 4 इंच
पदवी तपशील B.E. (IT), D.C.T.
खाजगी नोकरी / Private Service
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 10-01-2016
malijagat2125
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 21-08-1989 वेळ - 05:30
उंची ५ फुट ४ इंच
पदवी तपशील B.E.(E&T), DAS
सरकारी नोकरी
पुणे
नोंदणी दिनांक 10-01-2016
malijagat2123
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 02-11-1988 वेळ - 05:30
उंची ५ फुट ३ इंच
पदवी तपशील B.A.M.S.
सरकारी नोकरी
जालना
नोंदणी दिनांक 22-07-2014
admin
प्रथम वर
-
जन्मदिनांक 21-04-1972 वेळ - 05:30
उंची 5 फुट 6
पदवी तपशील MCM
व्यवसाय / Business
अहमदनगर