नविन नोंदणी झालेले उमेदवार

Malijagat.Com मध्ये 1167 नोंदणीकृत वधू वर प्रोफाईल आहेत

Search criteria

Between   
and   
Between   
and   
नोंदणी दिनांक 08-12-2020
malijagat25097
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 12-06-1989 वेळ - 11:30
उंची ५ फुट ३ इंच
पदवी तपशील DEd, BA
शेती
नाशिक
नोंदणी दिनांक 08-12-2020
malijagat25096
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 12-05-1996 वेळ - 04:10
उंची ५ फुट २ इंच
पदवी तपशील B.E EXTC
खाजगी नोकरी
ठाणे
नोंदणी दिनांक 07-12-2020
malijagat25095
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 14-12-1983 वेळ - 15:45
उंची ५ फुट ५ इंच
पदवी तपशील B.AL.L.B
व्यवसाय
पुणे
नोंदणी दिनांक 07-12-2020
malijagat25094
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 10-10-1997 वेळ - 00:00
उंची ५ फुट ६ इंच
पदवी तपशील BA, ITI Machinist
व्यवसाय
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 05-12-2020
malijagat25093
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 23-06-1992 वेळ - 08:50
उंची ५ फुट ८ इंच
पदवी तपशील BA
खाजगी नोकरी
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 03-12-2020
malijagat25092
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 06-07-1995 वेळ - 09:30
उंची ५ फुट ५ इंच
पदवी तपशील B.A.
शेती
परभणी
नोंदणी दिनांक 02-12-2020
malijagat25091
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 13-01-1992 वेळ - 00:00
उंची ५ फुट ९ इंच
पदवी तपशील इले्ट्रॉनिक्स अँड टेलीकॉम
खाजगी नोकरी
मुंबई
नोंदणी दिनांक 02-12-2020
malijagat25090
विधूर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 13-08-1989 वेळ - 09:47
उंची ५ फुट ९ इंच
पदवी तपशील १०
व्यवसाय
पुणे
नोंदणी दिनांक 01-12-2020
malijagat25089
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 02-12-1993 वेळ - 12:45
उंची ५ फुट ७ इंच
पदवी तपशील M.E.
खाजगी नोकरी
पुणे
नोंदणी दिनांक 01-12-2020
malijagat25088
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 06-04-1998 वेळ - 00:00
उंची ५ फुट ८ इंच
पदवी तपशील Engineering
खाजगी नोकरी
नाशिक