नविन नोंदणी झालेले उमेदवार

Malijagat.Com मध्ये 1152 नोंदणीकृत वधू वर प्रोफाईल आहेत

Search criteria

Between   
and   
Between   
and   
नोंदणी दिनांक 25-05-2021
malijagat27006
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 25-06-1993 वेळ - 04:00
उंची ५ फुट ६ इंच
पदवी तपशील B.A.
शेती
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 23-05-2021
malijagat27005
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 13-03-1992 वेळ - 21:30
उंची ५ फुट ४ इंच
पदवी तपशील Diploma in Computer Engineer
व्यवसाय
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 23-05-2021
malijagat27004
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 07-10-1995 वेळ - 10:04
उंची ५ फुट ४ इंच
पदवी तपशील B.A.M.S., PGEDMS
शिक्षण चालू
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 23-05-2021
malijagat27003
घटस्फोटीत वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 21-08-1990 वेळ - 00:00
उंची ५ फुट ७ इंच
पदवी तपशील Civil Engineer
खाजगी नोकरी
औरंगाबाद
नोंदणी दिनांक 23-05-2021
malijagat27002
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 09-03-1993 वेळ - 04:00
उंची ५ फुट ९ इंच
पदवी तपशील BCA
व्यवसाय
पुणे
नोंदणी दिनांक 19-05-2021
malijagat27001
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 10-03-1993 वेळ - 09:30
उंची ५ फुट ६ इंच
पदवी तपशील B.Arch (Architect)
व्यवसाय
नाशिक
नोंदणी दिनांक 07-05-2021
malijagat27000
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 26-10-1991 वेळ - 07:00
उंची ५ फुट ६ इंच
पदवी तपशील B.Com.
खाजगी नोकरी
नाशिक
नोंदणी दिनांक 06-05-2021
malijagat26099
प्रथम वर
हळदी माळी
जन्मदिनांक 20-10-1993 वेळ - 07:15
उंची ५ फुट ८ इंच
पदवी तपशील MFA (Applied Art)
व्यवसाय
औरंगाबाद
नोंदणी दिनांक 06-05-2021
malijagat26098
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 23-01-1991 वेळ - 01:48
उंची ५ फुट ९ इंच
पदवी तपशील Diploma in Civil Eng.
खाजगी नोकरी
पुणे
नोंदणी दिनांक 04-05-2021
malijagat26097
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 19-05-1994 वेळ - 05:55
उंची ५ फुट ६ इंच
पदवी तपशील B.Com
खाजगी नोकरी
अहमदनगर