नविन नोंदणी झालेले उमेदवार

Malijagat.Com मध्ये 1128 नोंदणीकृत वधू वर प्रोफाईल आहेत

Search criteria

Between   
and   
Between   
and   
नोंदणी दिनांक 03-03-2021
malijagat26069
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 17-08-1988 वेळ - 10:33
उंची ५ फुट ९ इंच
पदवी तपशील B.E. Electronics
व्यवसाय
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 26-02-2021
malijagat26068
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 20-10-1988 वेळ - 22:15
उंची ५ फुट ७ इंच
पदवी तपशील SSC
खाजगी नोकरी
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 23-02-2021
malijagat26067
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 26-09-1992 वेळ - 09:45
उंची ५ फुट ७ इंच
पदवी तपशील Technical Diploma
खाजगी नोकरी
पुणे
नोंदणी दिनांक 22-02-2021
malijagat26066
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 29-10-1998 वेळ - 12:30
उंची ५ फुट ५ इंच
पदवी तपशील १२ वी
खाजगी नोकरी
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 20-02-2021
malijagat26064
प्रथम वधू
कासे माळी
जन्मदिनांक 17-04-1999 वेळ - 09:00
उंची ५ फुट ३ इंच
पदवी तपशील B.E. ETC
खाजगी नोकरी
नागपूर
नोंदणी दिनांक 20-02-2021
malijagat26063
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 15-06-1992 वेळ - 06:35
उंची ५ फुट ७ इंच
पदवी तपशील B.A. D.Ed.
सरकारी नोकरी
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 20-02-2021
malijagat26062
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 28-07-1992 वेळ - 12:00
उंची ५ फुट ५ इंच
पदवी तपशील 12 वी
व्यवसाय
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 19-02-2021
malijagat26060
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 31-08-1989 वेळ - 21:45
उंची ५ फुट ५ इंच
पदवी तपशील MTech VLSI
खाजगी नोकरी
पुणे
नोंदणी दिनांक 16-02-2021
malijagat26057
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 30-11-1991 वेळ - 13:30
उंची ५ फुट २ इंच
पदवी तपशील MCS
खाजगी नोकरी
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 16-02-2021
malijagat26056
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 19-11-1997 वेळ - 00:45
उंची ५ फुट २ इंच
पदवी तपशील M.Com.
सध्या घरी
सातारा