नविन नोंदणी झालेले उमेदवार

Malijagat.Com मध्ये 1167 नोंदणीकृत वधू वर प्रोफाईल आहेत

Search criteria

Between   
and   
Between   
and   
नोंदणी दिनांक 23-07-2021
malijagat27033
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 07-10-1995 वेळ - 10:00
उंची ५ फुट ४ इंच
पदवी तपशील M.Sc. Physics
खाजगी नोकरी
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 23-07-2021
malijagat27032
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 11-02-1997 वेळ - 06:20
उंची ५ फुट ८ इंच
पदवी तपशील B.Tech., MBA Mar.
खाजगी नोकरी
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 22-07-2021
malijagat27031
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 08-04-1993 वेळ - 20:15
उंची ५ फुट ७ इंच
पदवी तपशील B.Sc. Chem.
खाजगी नोकरी
औरंगाबाद
नोंदणी दिनांक 22-07-2021
malijagat27030
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 25-09-1992 वेळ - 07:45
उंची ५ फुट ८ इंच
पदवी तपशील B.A.
खाजगी नोकरी
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 22-07-2021
malijagat27029
विधूर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 23-09-1970 वेळ - 03:30
उंची ५ फुट ३ इंच
पदवी तपशील B.A.
सरकारी नोकरी
जळगांव
नोंदणी दिनांक 21-07-2021
malijagat27028
विधूर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 08-09-1970 वेळ - 02:15
उंची ५ फुट ६ इंच
पदवी तपशील BA.,DIT,MS-CIT
सरकारी नोकरी
पुणे
नोंदणी दिनांक 20-07-2021
malijagat27027
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 05-07-1993 वेळ - 09:02
उंची ६ फुट
पदवी तपशील Computer
खाजगी नोकरी
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 18-07-2021
malijagat27025
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 04-11-1989 वेळ - 22:00
उंची ५ फुट ७ इंच
पदवी तपशील Civil Engineer
व्यवसाय
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 17-07-2021
malijagat27026
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 30-12-1995 वेळ - 08:40
उंची ४ फुट ९ इंच
पदवी तपशील B.Com
खाजगी नोकरी
ठाणे
नोंदणी दिनांक 16-07-2021
malijagat27024
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 03-11-1995 वेळ - 13:48
उंची ५ फुट ४ इंच
पदवी तपशील M.Tech. in Artificial Intelligence,IIT Jodhpur
खाजगी नोकरी
मुंबई